Piesza Pielgrzymka Włocławska

na Jasną Górę - "Amaranty"


W tym roku 33. raz z Włocławka - naszego miasta, wyruszy diecezjalna pielgrzymka na Jasna Górę pod hasłem "Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy".

Pielgrzymka rozpoczyna się 06.08, a kończy 13.08. W związku z 30. rocznicą wizyty Papieża św. Jana Pawła II we Włocławku, tegorocznym Patronem Głównym Pieszej Pielgrzymki Włocławskiej na Jasną Górę jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

pielgrzymka 2021

rok sw jozefa

E916BB3D 3AB4 4C78 803E 22FCC3B2A01F2

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej