002 20200803 1352257130

Opiekun: ks. Bogusław Laskowski
Zbiórki: 
sobota o godzinie 10:00 (z wyjątkiem sobót po Pierwszym Piątku Miesiąca)


Św. Jan Berchmans

Św. Jan Berchmans

Święty Jan Berchmans

Urodził się 13 marca 1599 roku w Diest w Belgii. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny. Jego ojciec był grabarzem, matka natomiast córką miejscowego burmistrza. Od najmłodszych lat słyszał w sercu głos Chrystusa - "pójdź za mną".

Jednak warunki materialne rodziny, a potem śmierć matki utrudniały mu naukę. Młody Jan dzięki opiece różnych kapłanów i własnej pracy zdobył potrzebne wykształcenie w kolegium Jezuitów w Malines. W tym czasie jego owdowiały ojciec został wyświęcony na kapłana (1618).

Jan wstąpił do nowicjatu jezuitów, ze względu na jego duże zdolności wysłano go na studia do Rzymu. Tu jednak zapadł ciężko na zdrowiu. Bardzo aktywny i pojętny uczeń, będący przykładem dla współbraci był mało odporny na Rzymskie upały i wilgoć zakonnych komnat. Odznaczał się wielką pobożnością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Był wzorem w zachowaniu reguły zakonnej, a jego pragnieniem było odtworzyć wzór, jaki zastawił św. Alojzy. Zapadłszy ma gorączkę i zapalenie płuc swoją duszę oddał Panu 13 sierpnia 1621 roku.

W 1867 papież Pius IX ogłosił go błogosławionym, natomiast Leon XIII w roku 1888 zaliczył go w poczet świętych pańskich.

Święty bardzo ukochał św. Alojzego i dzisiaj wraz z nim jest patronem studiującej młodzieży, a także ministrantów.

Jego wspomnienie obchodzimy 13 sierpnia.

 

Zasady św. Jana Berchmansa:


1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
2. Mało mówić, dużo czynić.
3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.

 

Litania do św Jana Berchmansa


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święta, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Mario, Opiekunko Jana, módl się za nami

Święty Janie Berchmansie, módl się za nami
Gorliwy wielbicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami
Doskonały czcicielu Najświętszej Dziewicy, módl się za nami
Krzewicielu kultu Marii i Józefa, módl się za nami
Orędowniku Niepokalanego Poczęcia, módl się za nami
Oddany sługo świętych Aniołów Stróżów, módl się za nami
Godny synu świętego Ignacego, módl się za nami
Niezrównany naśladowco świętego Ludwika i świętego Stanisława, módl się za nami
Wzorze wszelkich cnót młodego wieku, módl się za nami
Aniele czystości i skromności, módl się za nami
Wspaniały przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami
Wybitny czcicielu ewangelicznego ubóstwa, módl się za nami
Obrazie prawdziwej i niezmiennej pobożności, módl się za nami
Cudzie pokory, łagodności i miłosierdzia, módl się za nami
Szlachetny wzgardzicielu przyjemności tego świata, módl się za nami
Staranny obserwancie zasad reguły zakonnej, módl się za nami
Wybrańcu wypełniony skarbami łaski, módl się za nami
Nieśmiertelna chwało Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami
Patronie chrześcijańskich uczniów, módl się za nami
Opiekunie tych, którzy wzywają Twej pomocy, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, Święty Janie Berchmansie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże dobroci i miłości, który przez wierność Świętego Jana w małych rzeczach i przez jego nienaruszoną czystość, dałeś nam go jako wzór do naśladowania w imię Twego Boskiego Syna; pozwól nam go naśladować tak doskonale, abyśmy zasłużyli sobie na dopuszczenie do grona błogosławionych i wraz z nim zostali nagrodzeni w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

rok sw jozefa

E916BB3D 3AB4 4C78 803E 22FCC3B2A01F2

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej