Zbiórki:

Ministranci: sobota, godz, 11:00
Lektorzy :sobota, godz. 10:00


(z książki F. Turolli, Brat Elia od Apostołów Bożych, TAJEMNICA ŚWIATŁA, przekład Monika Wańska, Wyd. Esprit, Wydanie I, 2018)

O Boskie Serce Jezusowe,

Ofiaruję Ci, za pośrednictwem

Niepokalanego Serca Maryi,

Moje czyny, modlitwy, cierpienia

Tego dnia,

Aby odpokutować wszelkie zniewagi

Moje i wszystkich ludzi,

Jakimi Cię obrażamy.

Zgodnie i za sprawą wszystkich pozostałych intencji,

Dla których Ty się poświęcasz każdego dnia na ołtarzu

I które ja zanoszę do Ciebie,

Spraw, aby dzielni marynarze uniknęli jakiegokolwiek

Duchowego zagrożenia

I dopłynęli do twojej przystani,

Do Boskiej Opatrzności,

Do Świętego Serca Jezusowego.

***

Ty, który jesteś Nieskończony

w swoim majestacie

Jak strażnik,

Który pilnuje wszystkie swoje dzieci,

Czuwa nad nimi, wysłuchuje ich.

Ty, który widzisz,

Ty, który wybierasz,

Ty, który pozwalasz,

Ty, który kochasz,

Ty, który jesteś sercem

Wielkim i szlachetnym,

Naucz nas kochać

Tak, jak kochasz Ty.

Odsłony: 3073