plak wpost2


Kapłani posługujący w parafii:


Proboszcz:

Ks. Prałat Janusz Bartczak
Proboszcz parafii i Kustosz Sanktuarium od 2020 roku


Wikariusze:

Ks. Damian Bułakowski
w parafii od 2019 roku

Ks. Bogusław Laskowski
w parafii od 2020 roku

Ks. Przemysław Pankowski
w parafii od 2020 roku


Rezydent:

Ks. Piotr Kaczmarek
w parafii od 2013 roku, Kapelan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego od 2017 roku


Pracownicy kościelni:


Kościelny:

Pan Mariusz Gawłowski
w parafii od 2008 roku

Organista:

Pan Stanisław Karwat
w parafii od 2016 roku

reko33

Coat of arms of Wiesław Mering.svg

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej