live tlo6

maj

Biskup Krzysztof Wętkowski nowym biskupem włocławskim

Opublikowano: wtorek, 27 kwiecień 2021 Kacper W

ks krzysztof wetkowskiDziś o godz. 12:00 ks. bp Wiesław Alojzy Mering ogłosił decyzję Ojca Świetego Franciszka, iż nowym pasterzem naszej diecezji będzie ks. bp Krzysztof Jakub Wętkowski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej.

Ks. Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Gnieźnie. Po ukończeniu miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia i formację kapłańską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w bazylice prymasowskiej z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał także obowiązki kapelana bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego i wikariusza biskupiego prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy.

W 1989 roku został skierowany przez prymasa Józefa Glempa na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1995 otrzymał tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

Po powrocie do Gniezna abp Henryk Muszyński mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem ds. środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Pełnił również posługę ojca duchownego Prymasowskiego Instytutu Teologicznego w Gnieźnie. W 1995 roku abp Henryk Muszyński powierzył mu obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej. We wrześniu 2012 roku decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego Józefa Kowalczyka został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej.

Ks. Krzysztof Wętkowski został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej 24 listopada br. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 2012 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Jest członkiem Rady Prawnej KEP, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.

herb bp wetkowskiHerb ks. bp. Wętkowskiego nawiązuje do św. Wojciecha - Patrona Polski. Ciemnoniebieska tarcza z trzema srebrnymi liliami stanowi herb Kapituły Prymasowskiej, do której należy nowy biskup. Skrzyżowany złoty pastorał i wiosło, jako atrybuty św. Wojciecha, nawiązują do chrztu i święceń trzech stopni, których udzielono ks. Wętkowskiemu w bazylice prymasowskiej. Poza herbem, do misji męczennika, który przyniósł na polską ziemię wiarę chrześcijańską i przesłanie trwania w niej, nawiązuje również dewiza Księdza Biskupa: „Trwajcie mocno w wierze” - „State in fide”, zaczerpnięta z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Osobę Księdza Biskupa i posługę w Kościele Włocławskim polecamy Bożej opiece oraz powierzamy matczynemu Sercu Niepokalanej Maryi i ojcowskim Dłoniom św. Józefa!

Trwajmy mocno w wierze z naszym nowym Pasterzem!

rok sw jozefa

Coat of arms of Wiesław Mering.svg

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej