iStock 998648098 969x410

banner rok sw jozefa

Msza Wigilii Paschalnej

Opublikowano: sobota, 03 kwiecień 2021 Kacper W

002 20210405 1056894022Fotorelacja z Wigilii Paschalnej;
autor: Juliusz Wasieleski >>KLIK<<

Wielka Sobota w tradycji chrześcijańskiej jest dniem ciszy, oczekiwania na Zmartwychwstanie Pana. Dla uczniów Chrystusa, którzy uczestniczyli z Nim w Ostatniej Wieczerzy był to dzień największej próby. Według Tradycji, apostołowie z wyjątkiem Jana, rozproszyli się.

W naszym włocławskim Wieczerniku o godzinie 8:00 zebraliśmy się, by wspólnie śpiewać Jutrznię. Treść psalmów przedstawiała Mękę Chrystusową i zapowiedź Zmartwychwstania. Po Jutrzni, w Grobie Pańskim został wystawiony Najświętszy Sakrament, który adorowany był aż do rozpoczęcia się wieczornej liturgii.

Wigilii Paschalnej, która rozpoczęła się o godzinie 20:00, przewodniczył wikariusz parafii, ks. Bogusław Laskowski. Eucharystię koncelebrowali księża: ks. Damian, ks. Przemysław i ks. kapelan Piotr.

003 20210405 1600674971Liturgia Światła, czyli pierwsza część nocy Paschalnej, rozpoczęła się na zewnątrz świątyni, przy przygotowanym palenisku. Tam celebrans poświęcił ogień i paschał – symbol Zmartwychwstałego Pana. Po zapaleniu paschału ks. Bogusław wniósł go w procesji do ciemnej świątyni. Od niego swoje świece zapalili kapłani, a później pozostali uczestnicy liturgii. Przekazywane z rąk do rąk światło, które rozjaśniło mrok panujący w świątyni jest symbolem Ewangelii, która przekazywana przez chrześcijan rozświetla mroki ludzkiego życia. W drodze procesji prezbiter zatrzymywał się, by podnosząc Paschał, ukazać go wiernym, śpiewając: „Światło Chrystusa”. Po dojściu do ołtarza, wielkanocna świeca została ustawiona przy chrzcielnicy i okadzona. Następnie ks. Bogusław odśpiewał Orędzie Paschalne, czyli Exsultet – starożytną pieśń ukazująca pochwałę ofiary paschalnej Chrystusa i sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie Chrystusa i wybawienie ludzkości z grzechu.

015 20210405 1531638529Kolejną częścią była Liturgia słowa składająca się z siedmiu czytań ze Starego Testamentu i dwóch z Nowego, między którymi występowały psalmy. Słyszymy historię dziejów zbawienia od stworzenia świata, przez wyjście z niewoli egipskiej, zapowiedzi proroków dotyczące Mesjasza aż do Ewangelii, która mówi o pustym grobie Chrystusa. Symbolicznym przejściem od zapowiedzi do wypełnienia obietnicy, czyli od Starego do Nowego Testamentu, jest hymn "Chwała na wysokości Bogu", uroczyście wyśpiewany, przy akompaniamencie organów i dzwonów, które milczały od Wieczerzy Pańskiej. Po przeczytaniu ósmego czytania z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, po raz pierwszy od prawie pięćdziesięciu dni zabrzmiał śpiew wychwalający zmartwychwstałego Pana – Alleluja.

W homilii ks. Bogusław wyjaśnił znaczenie słowa pascha – przejście; jednym z jej przykładów, opisanym w trzecim czytaniu, było przeprowadzenie narodu wybranego z niewoli egipskiej przez Morze Czerwonego do wolności. Ewangelia natomiast przedstawiła paschę ze śmierci do życia. Zmartwychwstanie Jezusa jest zwycięstwem nad grzechem, śmiercią i demonem. Naszym zadaniem jest głosić Zmartwychwstałego Chrystusa, głosić światu Radosne Orędzie, by w naszych sercach zapanowała miłość.

025 20210405 2092746514Liturgia chrzcielna to kolejny element czuwania w noc Paschalną. Rozpoczął ją śpiew Litanii do Wszystkich Świętych wykonany przez naszego kleryka Krzysztofa. Następnie w czasie śpiewu modlitwy poświęcenia wody celebrans umieścił paschał w źródle chrzcielnym, prosząc Zbawiciela, aby pobłogosławił znajdującą się w chrzcielnicy wodę i dał jej ‘’moc oczyszczenia’’. Kolejnym elementem było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy zapalonych od paschału świecach oraz pokropienie wodą święconą.

Ostatnim elementem Wigilii Paschalnej była Liturgia Eucharystyczna, pierwszy raz odprawiana od czasu Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po komunii świętej celebrans wystawił Najświętszy Sakrament, a lud odśpiewał uroczyste Te Deum, Ciebie Boga Wysławiamy. Na zakończenie uroczystej liturgii ks. Bogusław udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

032 20210405 1113591823

Coat of arms of Wiesław Mering.svg

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej