iStock 998648098 969x410

banner rok sw jozefa

Droga Krzyżowa Kapituły Bazyliki Katedralnej

Opublikowano: piątek, 12 marzec 2021 Kacper W

001 20210313 1215561331Nasze sanktuarium w poszczególne piątki Wielkiego Postu nawiedzają różne wspólnoty, by włączyć się w prowadzenie Drogi Krzyżowej. 
12 marca o godzinie 9:00 swoją pielgrzymkę odbyli członkowie Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku oraz księża proboszczowie biskupiego miasta. Owoce pasyjnego nabożeństwa ofiarowali w intencji osobistego uświęcenia, nowych i szlachetnych powołań kapłańskich oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla Włocławka i całej diecezji.

Ks. inf. prof. Krzysztof Konecki, prepozyt Kapituły, który przewodniczył Drodze Krzyżowej, zawierzył św. Józefowi całą diecezję w następujących słowach:

Święty Józefie, Dziewiczy Małżonku Maryi, Opiekunie Kościoła Świętego i patronie naszej Diecezji. Na zakończenie tej Drogi Krzyżowej sprawowanej w Twoim Sanktuarium i w roku Twojego Wielkiego Jubileuszu przychodzimy do Ciebie, aby Twojej przemożnej opiece zawierzyć cały Kościół Włocławski.

Nasz Wielki Patronie: w tym czasie zamętu i niepokoju szukamy u Ciebie opieki i sił w pokonywaniu codziennych trudności i lęków.

057 20210306 2053666377Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego, miej w Swej opiece duchowieństwo diecezji włocławskiej, jej biskupów, prezbiterów i diakonów. Otocz swoją miłością ojców, siostry i braci zakonnych. Zachowaj wszystkich w prawdziwej wierze i jedności.

Oddajemy pod Twoją opiekę wszystkie rodziny. Upraszaj im wzajemną miłość i pokój, pomagaj w wychowaniu dzieci, wspieraj w codziennych troskach i kłopotach. Spraw, aby rodzina była miejscem, gdzie chroni się życie i troszczy o katolickie wychowanie kolejnych pokoleń Polaków.

Święty Józefie, Patronie samotnych i opuszczonych, oddajemy pod Twoją opiekę wszystkich ludzi bezbronnych, bezdomnych, chorych i cierpiących, tych, którym najtrudniej dzisiaj żyć.

Święty Józefie, uwrażliwiaj nas na ludzką biedę i spraw, abyśmy jako kapłani nie przechodzili obojętnie obok tych, którzy czekają na naszą pomoc.
Prosimy Cię, Święty Józefie, spraw, abyśmy wpatrując się w świętość Twojego życia umieli w duchu posłuszeństwa rozeznać i wypełniać wolę Bożą, kierując nasze starania i wysiłki ku większej Chwale Boga, który żyje i króluje na wielki wieków. Amen.

Święty Józefie, patronie naszej Diecezji - módl się za nami!

Fotorelacja z Drogi Krzyżowej dostępna w galerii >>KLIK<<.

 

Coat of arms of Wiesław Mering.svg

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej