O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia

Opublikowano: wtorek, 29 grudzień 2020 Kacper W

040 20201229 1481548240Podczas Niedzieli Świętej Rodziny gościliśmy Pasterza naszej diecezji – ks. bp. Wiesława Meringa. Jego wizyta wiązała się z trzema wyjątkowymi okolicznościami – podniesieniem naszego kościoła do rangi Sanktuarium św. Józefa, otwarciem i poświęceniem kaplicy całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich par należących do naszej wspólnoty.

Wraz z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali: liturgista i józefolog - ks. infułat prof. Krzysztof Konecki oraz gospodarz miejsca - ks. prałat dr Janusz Bartczak. Uroczysta Eucharystia, z parafialną asystą Liturgicznej Służby Ołtarza i z udziałem Scholi, rozpoczęła się w nowo powstałej Kaplicy pod wezwaniem Świętej Rodziny.

001 20201229 1733562874Ksiądz Proboszcza zwrócił się z prośbą do Pasterza Diecezji o poświęcenie tegoż miejsca, oddając go na wyłączną własność Panu Bogu. Podczas procesji do Stołu Pańskiego, Biskup Ordynariusz pokropił uczestników liturgii wodą święconą, by z czystym sercem móc przeżyć Najświętszą Ofiarę. Ksiądz Biskup w pierwszych słowach odczytał dekret z dnia 08.12.2020 ustanawiający kościół świętego Józefa we Włocławku Sanktuarium Diecezjalnym, w którym będzie sprawowany kult Oblubieńca Bogarodzicy. Tym samym ksiądz Proboszcz został mianowany Kustoszem Sanktuarium.

W swojej homilii ksiądz Biskup podkreślił wagę Święta Świętej Rodziny, z które wypływają konsekwentnie trzy elementy. Pierwszym z nich jest nowa kaplica. Otwarcie jej pozwala doświadczyć czułości i dotknięcia Boga z naszej strony oraz dotknięcia przez Boga w nas tego, co jest słabe i kruche. Poprzez cichą, osobistą modlitwę w tym miejscu przed wystawionym Żywym Bogiem będziemy mogli pogłębić naszą wiarę i przybliżyć się do Zbawiciela.

016 20201229 1145307792Drugi akcent to Sanktuarium św. Józefa. Wyróżnienie to, a zarazem zobowiązanie sprawia, że nasza świątynia staje się miejscem, które ma jeszcze bardziej promieniować Ewangelią, Jezusem i czcią Opiekuna Dzieciątka Jezus. Wspominając ks. bp. Jana Zarębę i jego przyczynienie się do wzniesienia świątyni, Kaznodzieja powiedział, że jego zmarły poprzednik już dawno przygotowywał ten dzień – dzień wzniesienia parafii św. Józefa do rangi Sanktuarium. Z wielką radością Biskup Ordynariusz spełnił marzenie zmarłego Biskupa Zaręby, poprzednich Proboszczów i obecnego oraz parafian. Stało się to krótko przed ogłoszeniem przez Papieża Franciszka Roku Świętego Józefa w Kościele Katolickim. Powstanie Sanktuarium jest pierwszym owocem tego Roku w naszej Diecezji - powiedział ks. bp Mering.

Trzeci motyw to Jubileusze małżeńskie. Są one gwarancją świętości całego społeczeństwa i Kościoła – to wartości brakujące w naszej codzienności, dlatego celebracja ich jest wspaniała. Pary małżonków swoim przykładem życia i pobożności ukazują swoim dzieciom, że rodzina musi być - podobnie jak Kościół - jedna, wypełniona świętością, powszechna i otwarta na innych, a także uzdolniona, by głosić Jezusa Chrystusa swoim działaniem i codziennym życiem. Na zakończenie swojego słowa Ksiądz Biskup zalecił wiernym, by wzywali orędownictwa św. Józefa i zawierzali Mu wszystkie swoje zmartwienia.

032 20201229 1624012484Po kazaniu Ksiądz Kustosz przedstawił uczestnikom liturgii 35 par małżonków uwzględniając przy każdym nazwisku rocznicę zawarcia związku sakramentalnego. Po uproszeniu Boga o dalsze łaski i błogosławieństwo, małżonkowie zwrócili się do siebie twarzami, podali sobie prawe dłonie i patrząc sobie w oczy, odpowiedzieli na pytania Celebransa oraz złożyli zapewnienia o coraz doskonalszym miłowaniu siebie na wzór ofiarnej miłości Chrystusa, okazywaniu szacunku, o życiu w wierności i wsparciu „w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca życia”.

Zakończenie Eucharystii uświetniło odśpiewanie Panu Bogu z głębi serc z przekonaniem, wiarą i pełną mocą hymnu Te Deum Laudamus. Na prośbę Księdza Proboszcza, Pasterz Kościoła Włocławskiego zezwolił, by na zakończenie każdej Eucharystii odmawiać modlitwę papieża Franciszka na Rok św. Józefa. Tekst jest dostępny na naszej stronie parafialnej w zakładce Modlitwy >>KLIK<<.

Kaplicę zaprojektował p. Włodzimierz Kaniewski, a wykonała firma p. Janusza Górniaka. Adoracja odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 7:30 - 17:50, a w niedziele 13:00 - 17:50.

Fotorelacja wykonana przez redakcję Ładu Bożego oraz księdza Bogusława >>KLIK<<.

rok sw jozefa

E916BB3D 3AB4 4C78 803E 22FCC3B2A01F2

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej