banner rok sw jozefa

Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu - ostatni dzień rekolekcji adwentowych

Opublikowano: wtorek, 15 grudzień 2020 Kacper Włodarczyk

006 20201216 1591202706W ostatni dzień naszego adwentowego czuwania, ojciec rekolekcjonista na podstawie postaci świętego Józefa – patrona naszej parafii i całego Kościoła ukazał nam, jak ważnym jest, by dojrzeć w wierze. Dziś również po raz ostatni gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek posługującym ubogim. Kończąc nasze parafialne spotkania rekolekcyjne, ksiądz Proboszcz podziękował księdzu Ireneuszowi za wygłoszone słowo, które pozwoliło wszystkim wzrastać w wierze i przygotować się na narodziny Dzieciątka Jezus.

Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła” – Rozpoczynając swoje kazanie, ks. Świątek zacytował wersety Listu do Rzymian czytane w niedziele adwentowe podczas porannej modlitwy brewiarzowej zwanej jutrznią. Co w tym fragmencie chce nam powiedzieć Chrystus, który zaraz w postaci Dzieciątka przyjdzie na świat?

005 20201216 2006746158Jezus zaprasza nas do przebudzenia się z różnych letargów naszego życia, do tego by powstać ze wszelkich smutków, zastojów życiowych, lenistwa. Słowo naszego Pana nie tylko nas budzi, ale daje nam nadzieję wielkiej obietnicy ukazującej pewność życia wiecznego. Nasze zbawienie w Chrystusie Jezusie jest bliżej nas niż kiedykolwiek, dlatego pozwólmy się temu słowu przebudzić po to, by pójść dalej – za Jezusem. Ważnym elementem tej wędrówki przez życie jest nabranie pewności co do drogi, którą kroczymy – wiedząc, że nie ma innej ścieżki w życiu niż ta, którą wyznacza nam Chrystus.

Jako przykład pełnego oddania się w ręce Zbawiciela można wskazać niewątpliwie świętego Józefa – człowieka prawego, wiernego Chrystusowej ścieżce. Życie Męża Sprawiedliwego idealnie odzwierciedla tryptyk widniejący w kościele św. Józefa w Nazarecie, który przedstawił kaznodzieja. W każdym z trzech części malowidła ukazane są różne etapy życia naszego świętego Patrona, w każdym jednak szukał on umocnienia w Bogu029 20201216 1347190761Podobnie jak święty Józef na wieść o tym, że Maryja jest brzemienna, każdy z nas doświadcza chwil zwątpienia i beznadziei. W takich chwilach nie należy zawsze szukać racjonalnych wyjaśnień i patrzeć na sprawę po ludzku. Podobnie jak Józef nie powinniśmy zatrzymywać się na ludzkiej ocenie rzeczywistości, ale zawierzyć swoje życie Bogu. Wszystkie trudne sytuacje życiowe, które towarzyszyły Ojcu Jezusa nie zniechęciły go do dalszego trwania przy Bogu i rodzinie, a wręcz wzmocniło – wie w co wierzy i komu wierzy. Dzięki temu święty Józef staje się oparciem dla innych. Przedstawiony jako pochylony starzec, który niewątpliwie czeka na swoją ostatnią godzinę, możemy pomyśleć, że ten człowiek nie zmarnował swojego życia, ale zdobył pełną dojrzałą mądrość dzięki kroczeniu ścieżkami, którymi kierował go Bóg.

021 20201216 1322727457- Wszystkie trzy sceny tryptyku zawierają jasny przekaz – życie człowieka jest po to, aby dojrzeć, aby osiągnąć dojrzałość, którą może tylko dać Bóg. Niestety stawanie się dojrzałym nie zawsze idzie w parze z coraz większym wiekiem. Można mieć wiele lat i nic na temat życia nie wiedzieć, ciągle nie mieć swojego zdania, swojej stabilności – zaznaczył ks. Świątek.

„Teraz nadeszła nasza godzina powstania ze snu” – to piękna szansa, by doświadczyć zbawienia. Bóg daje nam je po to, byśmy mogli dojrzeć do wiary dojrzałej. Aby to osiągnąć, starajmy się nie zbaczać z wybranej ścieżki, tylko trzymać się jej mocno pozwalając kierować Chrystusowi naszym życiem. „Odrzućmy już wszelkie uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.”

027 20201216 1637066553Ksiądz Proboszcz podziękował ojcu rekolekcjoniście za przyjęcie jego zaproszenia do poprowadzenia rekolekcji adwentowych w naszej parafii oraz siostrom Albertynkom za ich pomoc, by ten święty czas, który przeżywaliśmy był jeszcze bardziej uroczysty i pogłębiał naszą wiarę. Swoje podziękowanie zlożyli również w imieniu wszystkich wdzięcznych parafian Ministranci zapewniając o modlitwie i życząc wszystkiego dobrego na zbliżające się Narodziny Dzieciątka Jezus.

Zdjęcia z zakończenia rekolekcji dostępne w galerii >>KLIK<<.

Odsłony: 145