banner rok sw jozefa

"Obyś rozdarł Niebiosa i zstąpił" - pierwszy dzień rekolekcji adwentowych

Opublikowano: niedziela, 13 grudzień 2020 Kacper Włodarczyk

001 20201213 1986311736W 3 Niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy parafialne rekolekcje, które do wtorku poprowadzi dla nas ks. dr Ireneusz Świątek. Ksiądz Rekolekcjonista wyjaśniał, jak ważnym było i wciąż jest słuchanie oraz rozważanie Słowa Bożego. Gościliśmy dziś również s. Dominikę - Albertynkę posługującą w naszym mieście. Siostra rozprowadzała po każdej Eucharystii stroiki świąteczne, a także zimowe herbatki według zakonnej receptury, na rzecz placówek Caritas.

„Obyś rozdarł Niebiosa i zstąpił” – słowami pochodzącymi od proroka Izajasza Ksiądz Rekolekcjonista rozpoczął swoje kazanie, wyjaśniając, że Bóg zdążył już rozedrzeć Królestwo Niebieskie, by zstąpić na świat. Stało się to dokładnie 2020 lat temu - najbliżej jak mógł, bo w postaci drugiego człowieka. Z czym jednak wiąże się przyjście na świat Zbawiciela? Czy współcześni ludzie są otwarci na Słowo Boże?

005 20201213 1583037436Kaznodzieja odwołując się do Starego Testamentu wskazał, że najważniejszym elementem każdej religii było słuchanie. Również Jezus odpowiadając uczniom na pytanie o najważniejsze przykazanie wskazał „Słuchaj Izraelu”, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania – Słowo jest Bogiem, które ma moc i może nas przemienić. Swoje pierwsze kazanie na Górze Błogosławieństw, na północnym brzegu jeziora Genezaret Chrystus rozpoczął słowami „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, co można przetłumaczyć: niech słuchanie Bożego Słowa zmienia Wasze myślenie. Jaka jest więc rola i znaczenie Ewangelii w naszym życiu? Czy te słowo kształtuje nasze myślenie?

Ksiądz Świątek przedstawił wiernym świadectwo polskiego poety Romana Brandstaettera, u którego w domu od pokoleń Biblia leżała zawsze na stole, by była w każdej chwili pod ręką. Stanowiła zarazem centrum mieszkania, było to najważniejsze miejsce domu. Przed otwieraniem Księgi zawsze traktowano ją godnie a także to, co jest w niej zawarte – Biblia była świętością w rodzinie pisarza, z którą domownicy się nigdy nie rozstawali, chcąc żyć Słowem Boga i kroczyć jego ścieżkami.

Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii o spotkaniu Jezusa w Kafarnaum, gdzie nauczał gromadzące się tłumy, ksiądz rekolekcjonista zwrócił uwagę na mężczyzn, którzy przepychając się przez lud wprowadzili sparaliżowanego człowieka, który nie mógł udać się o własnych siłach na spotkanie. Chrystus odpuścił grzechy chorego i uzdrowił go, a lud wokół zdumiewał się. Wśród tłumu stali i patrzyli się różni ludzie – chorzy, pogubieni, chcący podążać za Jezusem, a także faryzeusze i szydzący ze Zbawiciela. Kaznodzieja odzwierciedlił scenę z Ewangelii do naszego życia – podobnie jak ludzie w Kafarnaum, my przychodzimy do świątyni, a wśród nas są chorzy, Ci wątpliwej wiary, a także Ci naśladujący Jezusa. Wielu jest też tych sparaliżowanych, którzy nie są w stanie przyjść do świątyni.

004 20201213 1615173243Naszym zadaniem jest być dziś i zawsze tymi ewangelicznymi mężczyznami, którzy przyprowadzają do kościoła osoby dalekie od Pana w swoim sercu i modlitwie, wierząc że nasza wytrwała modlitwa uczyni cuda i przyniesie nawrócenie. Tak jak niegdyś święta Monika błagała Boga ponad 20 lat o nawrócenie dla swojego syna – świętego Augustyna, który powracając ze złych ścieżek dalekich od wiary, przyjął święcenia kapłańskie i biskupie i był wielkim obrońcą Kościoła Chrystusowego.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas, abyśmy korzystali z jego bliskości, byśmy nie byli niczym stojący i patrzący się lud w Kafarnaum - musimy zrobić krok do przodu i szukać drogi do Jezusa. Naszym paraliżem, który powoduje, że nie możemy lub nie chcemy podążać za Chrystusem jest grzech. Ksiądz rekolekcjonista zachęcił nas, aby w czasie rekolekcji adwentowych skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, gdzie możemy doświadczać Bożej Mocy i uwolnienia od niszczącego nas zła. Spróbujmy wyjść z tłumu i wyjść naprzeciw Jezusowi wyznając mu wszystkie nasze słabości, które uczyniliśmy przeciwko Niemu i ludziom.

Fotorelacja dostępna w naszej galerii zdjęć >>KLIK<<.

Odsłony: 162