live tlo6

maj

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego... - sakrament bierzmowania w naszej parafii

Opublikowano: sobota, 19 wrzesień 2020 Kacper W

001 20200921 194415835319 września podczas wieczornej Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, został udzielony sakrament bierzmowania młodzieży z naszej parafii.
95 kandydatów przygotowywał przez ostatnie tygodnie nasz wikariusz - ks. Przemek Pankowski oraz pozostali księża i panie katechetki.
Msza św. rozpoczęła się uroczystą procesją z wniesieniem Ewangeliarza, po której przedstawiciele rodziców i młodzieży poprosili ks. Biskupa o udzielenie zebranym sakramentu bierzmowania. Podczas liturgii słowa młodzież odczytała czytania liturgiczne, a słowa Ewangelii - ks. prał. Janusz Bartczak - proboszcz naszej wspólnoty parafialnej.

Po Ewangelii ks. Proboszcz poprosił Ks. Biskupa, by - pomimo bardzo różnego stopnia przygotowania i zaangażowania religijnego młodzieży - udzielił „sakramentu bierzmowania na kredyt, z nadzieją, że Duch Święty ożywi młode serca, o które toczy się walka”.

010 20200921 1531254865W swojej homilii ks. Biskup zwrócił się w szczególności do rodziców młodzieży z prośbą o towarzyszenie im na drodze wiary w Boga, ponieważ jest ona sprawą fundamentalną i decydującą o życiu. Kaznodzieja zwrócił uwagę na dzisiejszy świat, który dąży do tego, by tę wiarę ośmieszyć i zachęca właśnie takie młode osoby, które jeszcze nie potrafią do końca odróżnić dobra od zła, do odejścia od Kościoła. Poprosił, by rodzice swoim przykładem życia chrześcijańskiego, próbowali zatrzymać swoje dzieci w biegu za takim światem, który zredukowany jest do mody, konsumpcji, zabawy. Zwracając się do młodzieży, ks. Biskup Wiesław Mering odniósł się do swojego okresu młodzieńczego opowiadając zebranym o wspólnych modlitwach całych rodzin.
Zaznaczył, że każdy z nas jest kochany przez Boga i zaproszony do przyjaźni z Nim. Podczas każdej Eucharystii Chrystus zbawia nas tak samo, jak zrobił to umierając na krzyżu. Musimy zatem trzymać się naszego Stwórcy z całych sił, co zapewni nam dobre życie i gwarancję życia wiecznego w Jego Królestwie Niebieskim.

Po zakończonym kazaniu nastąpiła modlitwa o dary Ducha Świętego. Ksiądz Biskup wraz z księdzem Proboszczem namaścili olejem Krzyżma świętego czoła młodzieży na znak przyjęcia Sakramentu.

Po Komunii Świętej przedstawiciele młodzieży podziękowali ks. Biskupowi za przybycie na dzisiejszą Uroczystość i pomoc w zjednoczeniu z Duchem Świętym.

Na zakończenie Pasterz naszej diecezji udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Zdjęcia wykonane przez redakcję Ładu Bożego i ks. Bogusława dostępne są w galerii zdjęć >>KLIK<<.

rok sw jozefa

Coat of arms of Wiesław Mering.svg

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej