banner rok sw jozefa

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Opublikowano: niedziela, 02 sierpień 2020 Kacper Włodarczyk

017 20200802 1118410472

017 20200802 1118410472

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w naszej parafii sprawowana była Msza w intencji Ojczyzny i wszystkich poległych w tym czasie, której przewodniczył Pasterz Diecezji Włocławskiej - ks. Biskup Wiesław Mering. Na szczególne uznanie zasługuje bohaterstwo młodych ludzi – dzieci, które musiały dorosnąć w obliczu wojny i walczyć o wolność własnego kraju. Powstanie to ukazało czym jest prawdziwy patriotyzm i głód wolności.

Ksiądz biskup zwrócił uwagę na ważne słowa św. Jana Pawła II, który mówił: „Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego — tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas — bez Chrystusa. (...) Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną — bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus - Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu.” Równocześnie pasterz prosił wiernych, aby nie lękali się manifestować swojej wiary i miłości do Chrystusa w świetle zaistniałych niedalekich wydarzeń.
Po Mszy świętej została otwarta wystawa zdjęć - "Turcja - utracona córka Ziemi Świętej", której autorem jest ksiądz proboszcz Janusz Bartczak. Tematem przewodnim była świątynia Hagia Sophia, która została przez tamtejszy rząd zamieniona ponownie na meczet. Liczni parafianie zostali, aby obejrzeć fotografie uchwycone podczas jednej z pielgrzymek księdza proboszcza.
Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii wykonanej przez redakcję Ładu Bożego. Bóg Zapłać za wykonanie i udostępnienie zdjęć >>KLIK<<.

Odsłony: 135