vintage clock dial box pen necklace keychain 74957 1680x1050ZMIANA GODZIN

Niedzielnych Eucharystii!

Od stycznia Msze Świete w Niedziele 
odprawiane będą o godzinie:
7:00, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci),
12:00
(suma za Parafian), 18:00!


„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”

Opublikowano: piątek, 14 kwiecień 2017 Adam Jandy

wiel piatek

wiel piatek
Dziś Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego, dzień Krzyża. Upamiętnia on wydarzenia z życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu.

W naszej parafii uroczystości związane z tą wielkopiątkową Liturgią Męki Pańskiej rozpoczęły się o godzinie 18.00. Nabożeństwo to składało się z pięciu części: Liturgii Słowa, Uroczystej modlitwy za całą ludzkość, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej oraz przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Na wstępie wszyscy księża wraz z asystą w ciszy przeszli w procesji przed ołtarz gdzie Celebrans, ks. Piotr położył się krzyżem na ziemię uniżając się tym samym wobec Boga na znak najgłębszej adoracji i pokuty ("Ojcze w Twoje ręce oddaję ducha mego").

Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa. Po modlitwie wstępnej odczytane zostały dwa czytania: z Księgi proroka Izajasza oraz z Listu do Hebrajczyków. Po czym przedstawiony został opis Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana, naocznego świadka wydarzeń.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół polecił Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wniesiony został przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża i śpiewał trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadali: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii wierni podchodzili by ucałować stopy Zbawiciela. Następnie Krzyż został umieszczony w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem.

Po adoracji Krzyża z ciemnicy przyniesiony został Najświętszy Sakrament i wiernym udzielono Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. Przy dźwięku kołatek, księża wraz z asystą przenieśli Najświętszy Sakrament do Bożego Grobu, gdzie odbywa się adoracja w ciszy. Najświętszy Sakrament umieszczono w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Zapraszamy do galerii


Odsłony: 716