vintage clock dial box pen necklace keychain 74957 1680x1050ZMIANA GODZIN

Niedzielnych Eucharystii!

Od stycznia Msze Świete w Niedziele 
odprawiane będą o godzinie:
7:00, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci),
12:00
(suma za Parafian), 18:00!


Wielki Czwartek 2017

Opublikowano: czwartek, 13 kwiecień 2017 Adam Jandy

ostatnia wieczerza1

ostatnia wieczerza1
W Wielki Czwartek Chrześcijanie wspominają ostatnią wieczerzę. Na niej Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu, w godzinach porannych odbywa się uroczysta msza Krzyżma Świętego. Podczas niej poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń oraz następuje odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. To wyjątkowa eucharystia, bo razem z biskupem diecezjalnym biorą w niej udział wszyscy księża prezbiterzy.

Kapłani ubrani są w białe ornaty - to znak radości i zmartwychwstania Chrystusa. Wieczorem w parafiach odbywa się msza Wieczerzy Pańskiej, która wprowadza w okres żałoby i męki Pańskiej, rozpoczyna się Triduum Paschalne. W liturgii podczas śpiewu hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją wszystkie dzwony w świątyni. Po liturgii opróżnione zostaje tabernakulum i aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste. Msza Wieczerzy Pańskiej jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa Służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest "ogołocenie" centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu.

"Kto porzuca wszystko dla miłości Boga, wie, że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł, ponieważ znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa całą resztę za nicość. Pozostawił rodziców i znajduje Pana, pozostawił dzieci, a znajduje wiele dzieci duchowych, pozostawił dobra materialne, a znajduje dobra duchowe, pozostawił ludzi, a znajduje Anioły"

Wielki Czwartek to święto wszystkich kapłanów, dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy.

Dla nas, Liturgicznej Służby Ołtarza, to radosna okazja, aby podziękować Bogu za dar Waszego powołania i posługę dla nas.

Drodzy Kapłani

Ks. Kanoniku Eugeniuszu, Ks. Zbigniewie, Ks. Piotrze, Ks. Marcinie

Dzięki Wam i Waszej pracy, możemy przybliżać się do Chrystusa.
Jesteśmy wdzięczni za serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, wszelką pomoc
i poświęcony czas. Codziennie patrzymy na Waszą pracę, troskę i poświęcenie dla parafii.

Dziękując, w imieniu Liturgicznej Służby Ołtarza życzymy, aby towarzyszyła Wam bliskość Tego, który Was powołał i któremu oddajecie swoje życie.

Abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Niech On obdarza Was tymi łaskami, których potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie.
Życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na swej drodze, a także realizacji osobistych pragnień.

A przede wszystkim, abyście wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość!
Chcemy wyrazić naszą wdzięczność, za Wasze zaangażowanie, wytrwałość i cierpliwość w pracy z grupą ministrantów i lektorów.

Do życzeń dołączamy naszą modlitwę:

Modlitwa za duszpasterzy

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,
aby ich uczynić łowcami dusz,
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie naszych parafialnych duszpasterzy,
uczyń ich swoimi naśladowcami i sługami.
Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem,
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat spragniony światła prawdy
i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata.
Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im.
Święci patronowie- szczególnej opiece ich dzisiaj polecamy
Sprawcie, aby dochowali Bogu wierności i pracowali owocnie dla Jego większej chwały.
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy strzeż ich przed wszelkim złem.
Amen.

Zapraszamy do galerii


Odsłony: 825