różaniec

Wigilia Paschalna 2016

Opublikowano: niedziela, 27 marzec 2016 Adam Jandy

zmartwychwstanie
zmartwychwstanie

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych. Nie ma Go tutaj. ZMARTWYCHWSTAŁ"

 

Triduum Paschalne osiąga swój szczyt w celebracji pierwszej liturgii Zmartwychwstania Chrystusa - Wigilii Paschalnej. W świętą i wielką noc, w czasie której "łączy się niebo z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi", noc, która jako "jedyna była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa" Kościół na całym świecie gromadzi się na czuwaniu - wigilii. Ma ona szczególny wymiar, bo szczególne są wydarzenia, których jest wspomnieniem i uobecnieniem.

Wigilia Paschalna w naszej parafii rozpoczęła się o godz. 21.00. Przewodniczył jej wikariusz parafii, ks. Piotr Kaczmarek. Czuwanie w noc Zmartwychwstania składa się z czterech części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej. Kończyć je powinna, tak jak to ma miejsce w naszej parafii, procesja rezurekcyjna czyli obwieszczenie całemu światu zwycięstwa Chrystusa.

zmartwychwstanie

Błogosławieństwo paschału - zmartwychwstanie

Liturgia światła rozpoczęła się od poświęcenia ognia i paschału na zewnątrz świątyni. Zapalony paschał, symbol Zmartwychwstałego Pana, został w procesji wniesiony do ciemnej świątyni. Od niego swoje świece zapalili, najpierw ks. Proboszcz a później pozostali uczestnicy liturgii. Przekazywane z rąk do rąk światło, które rozjaśniło mrok panujący w świątyni jest symbolem ewangelii, która przekazywana przez chrześcijan rozświetla mroki ludzkiego życia. Po dojściu do ołtarza uczestnicy liturgii usłyszeli śpiew starożytnej pieśni na Noc Paschalną - Exultetu. Wychwala ona Boga za wielkie dzieło zbawienia w Chrystusie i wyjaśnia znaczenie nocnego czuwania oraz symbolike paschalnej świecy.

Po śpiewie Exultetu w skupieniu słuchaliśmy słowa Bożego. W czytaniach, zaczerpniętych z ksiąg Starego Testamentu, objawiała nam się stopniowo obietnica zbawienia, którą ukazują dzieje Narodu Wybranego i zapowiadają proroctwa Mesjańskie. Symbolicznym przejściem od zapowiedzi do wypełnienia obietnicy, czyli od Starego do Nowego Testamentu, jest hymn "Chwała na wysokości Bogu", uroczyście wyśpiewany, przy akompaniamencie organów. Czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian, którego fragment został odczytany po hymnie, wyjaśnia znaczenie chrztu św. w życiu chrześcijanina. Przez chrzest zostajemy zanurzeni w śmierć Chrystusa po to, by z nim zmartwychwstać do nowego życia.

 

Wigilia Paschalna04

Wigilia Paschalna04

Liturgia chrzcielna to kolejny element czuwania w noc Paschalną. Błogosławi się wodę chrzcielną przyzywając najpierw wstawiennictwa świętych, którzy w swoim życiu zaufali Chrystusowi i zwyciężyli. Po modlitwie błogosławieństwa miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą.

Liturgia eucharystyczna, w której mogliśmy uczestniczyć po raz pierwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej, uobecniła to wszystko, co dokonało się w czasie świętego Triduum a więc Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Pana. Po komunii św., od ołtarza adoracji - grobu Pańskiego, wyruszyła procesja zmartwychwstania. Zakończyła się ona śpiewem hymnu "Te Deum" czyli "Ciebie Boga wysławiamy" i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

 

Wigilia Paschalna11

Wigilia Paschalna11

Na zakończenie proboszcz parafii, ks. kanonik Eugeniusz Strzech podziękował wszystkim za udział w święcie Triduum Paschalnego a także tym wszystkim, którzy pomogli je przygotować.

Chrystus przez mękę i śmierć przeszedł do życia, umarł ale zmartwychwstał. W te wielkie i święte dni po raz kolejny mieliśmy okazje przypomnieć sobie tę najważniejszą w życiu ludzkości prawdę. Niech ona zmienia nasze życie i pomaga nam, razem z Chrystusem, zmartwychwstawać z naszych śmierci, najpierw grzechu i ludzkich słabości do nowego życia dzieci Bożych, a w końcu ze śmierći fizycznej w dniu naszego zmartwychwstania do życia wiecznego.


Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii.

Odsłony: 1295