różaniec

Niedziela Palmowa 20.03.2016r.

Opublikowano: poniedziałek, 21 marzec 2016 Adam Jandy

niedziela palmowa 08 20160322 1012721212

niedziela palmowa 08 20160322 1012721212
"Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy, hołd mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy. Hosanna, hosanna Synowi Bożemu, hosanna, hosanna cześć Zbawcy naszemu".

Procesja Liturgiczna Niedzieli Palmowej w Naszej parafii wyruszyła o godzinie 11.30. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii Ksiądz Kanonik Eugeniusz Strzech. Najpierw wierni zgromadzili się poza kościołem, gdzie zostały poświęcone palmy - symbol odradzającego się życia. Po odczytaniu Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, wierni w uroczystej procesji ze śpiewem "Hosanna, hosanna Synowi Bożemu" podążali za krzyżem dookoła Świątyni.
Podczas wszystkich Nabożeństw została odczytana Męka Pańska.

W tym roku odczytano Pasję według św. Łukasza, który podkreśla, że Jezus z pełną świadomością podejmuje drogę krzyża, aby wypełnić wolę Ojca i pokonać szatana, grzech i śmierć na najgłębszym poziomie - w sercu każdego człowieka oraz ofiarować grzesznikom dar przebaczenia i nowe życie w Duchu Świętym.
Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed ukrzyżowaniem. Zgromadzone tłumy rzucały wtedy na drogę gałązki oliwne i palmowe. Teraz natomiast wierni przynoszą do kościoła pięknie przyozdobione palmy. Zauważyć można dwa istotne elementy: najpierw pełna radości procesja z palmami a w chwilę później czytanie opisu Męki Pańskiej.
W liturgii sprawowanej w naszym kościele uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie, pośród których najbardziej zauważalną i chyba najbardziej radosną grupą były dzieci.

Odsłony: 1070