różaniec

Odpust Parafialny 19.03.2016r.

Opublikowano: niedziela, 20 marzec 2016 Adam Jandy

odpust 02 20160322 1129244604

odpust 02 20160322 1129244604
"...przez posługę swojego Kościoła Bóg okazuje swoje miłosierdzie światu, udzielając mu cennego daru, który od bardzo dawna nosi miano odpustu" (Jan Paweł II Incarnationis mysterium nr 9)

W dniu wczorajszym tj. 19 marca 2016r. nasza parafia przeżywała uroczystość ku czci Patrona, św. Józefa.
Odpust parafialny to święto patronalne kościoła parafialnego. Jest to przede wszystkim święto wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. Szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. Dzień ten daje okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego opiekę i orędownictwo.

W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV wieku zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.

Tegorocznej uroczystej Mszy świętej przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji włocławskiej J.E. Bp Stanisław Gębicki. Mszę św. wraz z ks. Biskupem koncelebrowali: Biskup Senior Bronisław Dembowski, ks. Prałat Jacek Szymański - rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz ks. Infułat Krzysztof Konecki. W liturgii Bożej uczestniczyło również wielu zaproszonych gości, kapłani z Włocławka.
Homilię wygłosił - ks. Infułat. W Słowie Bożym mówił on o św. Józefie,  jako wzorowym ojcu, który przygotowuje syna do wejścia w życie, pomaga stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu, pomaga wzrastać po to, aby on wiernie pełnił wolę Pana Boga. Wspomniał również o cudownym uwolnieniu polskich księży z obozu koncentracyjnego w Dachau. Ci Księżą bowiem, mając doświadczenie wiary, pobożności, świętości św. Józefa wtedy, kiedy groziła całkowita zagłada obozu koncentracyjnego, złożyli akt ślubowania, oddali się w opiekę św. Józefa. Za sprawą przemożnej opieki św. Józefa zostali ocaleni.
Tegoroczny odpust parafialny ku czci św. Józefa zgromadził licznie przybyłych Parafian.
Na zakończenie Mszy świętej ks. Biskup udzielił Bożego błogosławieństwa.

Odsłony: 1072