30 lecie święceń kapłańskich ks. Kanonika Eugeniusza Strzecha

Opublikowano: poniedziałek, 08 czerwiec 2015 Adam Jandy

30 lecie kapłaństwa 32

30 lecie kapłaństwa 32

"Kto porzuca wszystko dla miłości Boga, wie, że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł, ponieważ znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa całą resztę za nicość. Pozostawił rodziców i znajduje Pana, pozostawił dzieci, a znajduje wiele dzieci duchowych, pozostawił dobra materialne, a znajduje dobra duchowe, pozostawił ludzi, a znajduje Anioły"

W dniu wczorajszym tj. 07 czerwca 2015r. na mszy św. o godz. 10.00 dziękowaliśmy Panu Bogu za jubileusz 30-lecia Kapłaństwa ks. Kanonika Eugeniusza Strzecha, proboszcza naszej parafii. Dziękczynną eucharystię sprawował i homilię wygłosił ks. Zbigniew Popławski. Podczas kazania zwrócił uwagę na ważność roli kapłana w życiu chrześcijanina.

Podkreślił, że nie byłoby Eucharystii bez Kapłaństwa oraz Kapłaństwa bez Eucharystii. Rolą kapłana jest rozpalanie w sercach wiernych płomienia wiary i przekazywania radosnej nowiny o zbawieniu. Powołanie kapłańskie jest darem od Boga. Jest ono szczególnym darem łaski, nieograniczonej Bożej miłości względem człowieka. Kapłaństwo jest szczególną drogą do świętości, do życia w jedności z Jezusem Chrystusem. To przez ręce kapłana chrześcijanie otrzymują sakramenty i doświadczają kontaktu z Bogiem podczas Eucharystii.

Na mszę świętą przybyło wielu parafian i członkowie rodziny. Na uroczystości nie zabrakło życzeń kierowanych w stronę jubilata. Zostały one wypowiedziane przez kapłanów, grupy duszpasterskie działające w naszej parafii, członków rodziny jubilata, katechetów.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii lub klikając TUTAJ

Odsłony: 2877