Bierzmowanie 2015

Opublikowano: środa, 03 czerwiec 2015 Adam Jandy

bierzmowanie 2015

bierzmowanie 2015

„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.

W dniu 03 czerwca o godz. 18.00 przeżywaliśmy w naszej wspólnocie uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież naszej parafii. Sakramentu udzielił Jego Eminencja Biskup Stanisław Gębicki.

Msza św. rozpoczęła się od uroczystego wejścia do świątyni. Po znaku krzyża, o sakrament bierzmowania poprosili ks. Biskupa przedstawiciele rodziców i młodzieży bierzmowanej. W czasie liturgii słowa młodzież odczytała czytania liturgiczne i śpiewała psalm responsoryjny. Po ewangelii rozpoczął się właściwy obrzęd sakramentu bierzmowania. Ks. Zbigniew Popławski przedstawił kandydatów i poprosił ks. Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania zapewniając jednocześnie, że wszyscy kandydaci przygotowali się do przyjęcia tego sakramentu. Homilię wygłosił Jego Eminencja w której przypomniał znaczenie sakramentu bierzmowania w chrześcijańskim życiu. Zachęcił młodzież do dawania świadectwa swojej wiary poprzez przykładne i pełne zaangażowanie się w sprawy kościoła oraz świadectwo miłości wobec Boga i bliźnich. Po homilii i modlitwie o dar Ducha Świętego udzielił sakramentu bierzmowania namaszczając czoło kandydatów olejem krzyżma i wypowiadając sakramentalną formułę „przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Liturgię zwieńczyła modlitwa wiernych, której wezwania wypowiadała przedstawicielka bierzmowanych. Liturgię eucharystyczną poprzedziła procesja z darami, w której bierzmowani przynieśli między innymi chleb i wino do sprawowania eucharystii. Po Komunii św. słowa wdzięczności dla ks. Biskupa skierowali nowo bierzmowani, którzy podziękowali za udzielony sakrament bierzmowania. Przed błogosławieństwem ks. Biskup wizytator jeszcze raz skierował swoje słowo pasterskiej troski i zachęty do wszystkich bierzmowanych i ich rodziców. Na zakończenie udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii lub klikając TUTAJ


 

Odsłony: 1372