Procesja z Najświętszym Sakramentem

Opublikowano: piątek, 05 czerwiec 2015 Adam Jandy

Boże Ciało 16

Boże Ciało 16
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

W dniu wczorajszym tj. 04 czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zwane Bożym Ciałem. Istotą tego święta jest uwielbienie Pana Boga, który z miłości do nas stał się człowiekiem, oddał sie człowiekowi jako najprostszy pokarm - chleb i wino. Mszy św. przewodniczył Ks. Krzysztof Antczak. Podczas homilii, którą wygłosił, zwrócił uwagę na znaczenie Hostii, która powinna być dla nas wiernych pokarmem życia. Pan Jezus jest obecny w Eucharystii pod każdą widzialną cząstką konsekrowanej Hostii. Dlatego z taką troskliwością kapłan uważa, aby najmniejsze okruchy zebrać do kielicha, spłukać winem i spożyć. Kwestia prawdziwej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jest dla naszej religii fundamentalna. Historia zna przypadki wielu świętych, mistyków, ludzi obdarzonych szczególnymi charyzmatami, którzy przez wiele lat nie przyjmowali żadnych pokarmów, w tym nawet wody i nie miało to wpływu na ich zdrowie, nie umierali z wycieńczenia. Jedynym ich pokarmem przez te wszystkie lata była Komunia świeta. 

Po mszy świętej ulicami naszego osiedla wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem. Podczas niej zatrzymywaliśmy się przed czterema ołtarzami. Liczba ta związana jest z czterema ewangelistami. Każdy z nich, na swój sposób mówi o tajemnicy Eucharystii.

Przy pierwszym ołtarzu uświadamialiśmy sobie, że Eucharystia jest Ofiarą. Ewangelia przypomina o Krwii Nowego Przymierza, która została wylana na odpuszczenie grzechów. Wspólna modlitwa koncentrowała się wokół tematu godnego składania ofiary Najwyższemu Majestatowi.

Boże Ciało 37

Boże Ciało 37
Drugi ołtarz – Eucharystia jest pokarmem duszy, w Ewangelii przypomina cudowne rozmnożenie chleba. Zanosiliśmy modlitwę do Boga w intencji, aby Pan Bóg, nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk.

Trzeci ołtarz - Eucharystia jako zadatek życia wiecznego. Słowo Boże przypomina scenę podążania uczniów do Emaus, którzy rozpoznali Pana przy łamaniu chleba. W pokornej modlitwie prosiliśmy, aby Eucharystia była dla każdego wierzącego zadatkiem życia wiecznego.

Czwarty ołtarz - Eucharystia budująca jedność Kościoła. Ewangelia przywołuje wydarzenia z Wieczernika, w którym Chrystus zanosi za swoich uczniów modlitwę do Ojca, aby stanowili jedno. W modlitwie prosiliśmy Pana Boga, aby uwolnił nas od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy posilają się Najświętszym Sakramentem.

W liturgii i procesji sprawowanej w naszym kościele uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie. Procesja Bożego Ciała nie obyła się bez sypania kwiatków przez dziewczynki ubrane w białe szaty. Inne dzieci natomiast trzymały szarfy. Uroczystość tą swoją grą ubogaciła orkiestra dęta z Osięcin. Nad bezpieczeństwem wiernych w trakcie procesji czuwali policjanci i straż miejska.

Zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała można obejrzeć w galerii lub klikając TUTAJ.

Odsłony: 1606