Święto Objawienia Pańskiego

Opublikowano: wtorek, 06 styczeń 2015 Adam Jandy

wisemenfindjesus

wisemenfindjesus
"Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę". (Mt 2, 11)

 

Dziś obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego zwane Świętem Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Upamiętnia objawienie się Boga całemu światu oraz Trzech Mędrców, którzy udali się do Betlejem aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Do Betlejem prowadziła ich gwiazda - symbol życiowej drogi każdego człowieka podążającego za światłem wiary.

Trzej Mędrcy przynieśli ze sobą dary, które miały swoją symbolikę:
Złoto - symbol czegoś wielkiego, wartościowego. Jego posiadanie wiązało się zawsze z władzą i poważaniem. Mędrcy, ofiarowując Jezusowi złoto, okazali Mu cześć oraz uznali Jego mądrość.
Kadzidło - poprzez palenie kadzidła oddawano cześć Bogu, symbolizowało uwielbienie oraz przebłaganie dla ludzi. Mędrcy, ofiarowując Jezusowi kadzidło - oddali hołd Bogu.
Mirra- ofiarowana przez Mędrców miała wskazywać Zbawczą Mękę Chrystusa. Tą mirrą zakropiono wino, podane Jezusowi przed ukrzyżowaniem, by znieczulić ból.

W naszej parafii o godzinie 11.30 uroczyście przeszedł orszak dzieci z papierowymi koronami na głowach. Podczas procesji śpiewano kolędy. Msze celebrował ks. Piotr Kaczmarek. Uroczystość tą swoją grą na klarnecie ubogaciła Gabrysia Wasieleska.

Na pamiątkę tego wydarzenia odbyło się poświęcenie kredy i kadzidła.  Zgodnie z tradycją powinniśmy oznaczyć drzwi literami: C+M+B i aktualny rok, co jest skrótem łacińskiej sentencji: Christus Mansionem Benedicat – "Niech Chrystus błogosławi ten dom". Krzyżyki między literami to znak błogosławieństwa. W ten sposób wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, prosząc Go jednocześnie, aby otoczył nasze domy swoim błogosławieństwem w nowym roku kalendarzowym.

Na zakończenie ks. Proboszcz zaprosił dzieci na słodkie co nieco.

Zdjęcia z dzisiejszego orszaku można obejrzeć w galerii lub klikając TUTAJ.

Odsłony: 1422