vintage clock dial box pen necklace keychain 74957 1680x1050ZMIANA GODZIN

Niedzielnych Eucharystii!

Od stycznia Msze Świete w Niedziele 
odprawiane będą o godzinie:
7:00, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci),
12:00
(suma za Parafian), 18:00!


Pasterka 2016

Opublikowano: niedziela, 25 grudzień 2016 Adam Jandy

Boze Narodzenie12

Boze Narodzenie12
„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona”.( Iz 9,1-3.5-6)

Uroczystą Eucharystią zwaną Pasterką o godz. 24.00 wspólnota parafii św. Józefa rozpoczęła świętowanie uroczystości ku czci narodzenia Chrystusa. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił ks. kanonik Eugeniusz Strzech.

Przy śpiewie kolęd, w uroczystej procesji do świątyni została wniesiona figura Dzieciątka Jezus i złożona w Bożonarodzeniowej dekoracji przed ołtarzem.

Wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi, dziękowaliśmy Bogu za wielki cud miłości, jakim jest tajemnica Wcielenia.

W homilii Ks. Kanonik wielokrotnie podkreślał wyjątkowość tej nocy, która uczy nas wszystkich jak żyć w prawdziwej miłości i że ten szczególny dar otrzymaliśmy dzięki Chrystusowi, który przyszedł do nas w tę betlejemską noc. 

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz odczytał życzenia ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, skierowane do wszystkich zgromadzonych i udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Następnie w uroczystej procesji figurka Dzieciątka Jezus została złożona w Bożonarodzeniowej stajence.
.

Odsłony: 2107