vintage clock dial box pen necklace keychain 74957 1680x1050ZMIANA GODZIN

Niedzielnych Eucharystii!

Od stycznia Msze Świete w Niedziele 
odprawiane będą o godzinie:
7:00, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci),
12:00
(suma za Parafian), 18:00!


Święto św. Józefa, 1 maja

Opublikowano: poniedziałek, 24 kwiecień 2017 ks. Piotr

swjozef0105

swjozef0105

1 maja Kościół wspomina św. Józefa jako rzemieślnika. Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z przekazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca - jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj - jako wzór i patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy. Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy.

 

To wspomnienie jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.

Całe swoje życie św. Józef spędził jako rękodzielnik i wyrobnik w ciężkiej zarobkowej pracy. Ewangelie określają go mianem tektōn (łac. faber), przez co rozumiano wyrobnika - rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów drewnianych itp.

Czytaj więcej na: brewiarz.pl

Ten poczciwina przedstawiany często z rekwizytem — narzędziem swojej pracy, taką piłą do drewna powiedzmy, kojarzy nam się z osobą, dla której Bóg przewidział jedną tylko rolę do spełnienia — zabezpieczenie bytu materialnego Maryi i Jezusa. Tak więc myślimy o Józefie przede wszystkim: homo faber.

Nic jednak bardziej mylnego! Żeby zrozumieć tego świętego mężczyznę, głębiej trzeba nam wniknąć w Boże tajemnice i mimo, że Józef nie należy do tych, którzy sami siebie promują (w Ewangeliach milczy), nie znaczy to, że wolno nam zatrzymać się na płytkiej interpretacji jego osoby i życia. Pomocna do spotkania prawdziwego Józefa okazuje się adhortacja „Redemptoris Custos” Jana Pawła II, który w oparciu o Pismo i Tradycję wyjaśnia posłannictwo św. Józefa.

Czytaj więcej: Sławomir Zatwardnicki, Rzemieślnik czy artysta?, Opoka.org.pl

Maj rozpoczyna przypadające dziś bardzo drogie chrześcijańskiemu ludowi wspomnienie liturgiczne św. Józefa Robotnika. Jak wiecie, mam na imię Józef. Wspomnienie to ustanowił czcigodnej pamięci papież Pius XII dokładnie przed pięćdziesięciu laty, aby podkreślić znaczenie pracy i obecności Chrystusa i Kościoła w środowisku robotniczym. Także w dzisiejszym społeczeństwie trzeba dawać świadectwo «Ewangelii pracy», o której mówił Jan Paweł II w swojej Encyklice Laborem exercens. Ufam, że nie zabraknie pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, i że jej warunki będą w coraz większym stopniu wyrażały poszanowanie godności osoby ludzkiej.

Czytaj więcej: Benedykt XVI, Dawać świadectwo «Ewangelii pracy», 1 V 2005 — Modlitwa «Regina caeli» na placu św. Piotra, L´Osservatore Romano (6/2005), opoka.org.pl

Dziś, 1 maja, obchodzimy Święto Pracy. My, chrześcijanie, za jego patrona uważamy św. Józefa Robotnika. Wagę tego corocznego święta podkreślają różne inicjatywy, ukazujące znaczenie i wartość pracy, poprzez którą człowiek — przekształcając naturę i przystosowując ją do swych potrzeb — realizuje się jako człowiek.

Wezwanie, by czynić sobie ziemię poddaną (por. Rdz 2, 28), wypowiedziane u początków historii zbawienia, jest w tym kontekście decydujące i zawsze aktualne. Świat stworzony jest darem, który Bóg powierzył człowiekowi, ażeby pracując i troskliwie go strzegąc, mógł zaspokajać swoje potrzeby. Z pracy pochodzi ten «chleb powszedni», o który prosimy w modlitwie «Ojcze nasz».

Czytaj więcej: św. Jan Paweł II, Św. Józef — Patron robotników, Audiencja generalna, 1 maja 2002 na placu św. Piotra, L´Osservatore Romano (6/2002), opoka.org.pl


Odsłony: 1144