live tlo6

maj

Boże Ciało 2014

Opublikowano: sobota, 21 czerwiec 2014 Adam Jandy

Boże Ciało

Boże Ciało - Boże Ciało

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

19 czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zwane Bożym Ciałem. Istotą tego święta jest uwielbienie Pana Boga, który z miłości do nas stał się człowiekiem, oddał sie człowiekowi jako najprostszy pokarm - chleb i wino. Chleb to symbol naszej codzienności, natomiast wino to symbol radości i świętowania.

Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii Ksiądz Kanonik Eugeniusz Strzech. Podczas homilii, którą wygłosił, zwrócił uwagę na znaczenie Eucharystii, która powinna być dla nas wiernych pokarmem życia.

Po mszy świętej ulicami naszego osiedla wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem. Podczas niej zatrzymywaliśmy się przed czterema ołtarzami. Liczba ta związana jest z czterema ewangelistami. Każdy z nich, na swój sposób mówi o tajemnicy Eucharystii.

Boże Ciało 2014 - Pierwszy ołtarz

Boże Ciało 2014 - Pierwszy ołtarz - Boże Ciało 2014 - Pierwszy ołtarz

Przy pierwszym ołtarzu uświadamialiśmy sobie, że Eucharystia jest Ofiarą. Ewangelia przypomina o Krwi Nowego Przymierza, która została wylana na odpuszczenie grzechów. Wspólna modlitwa koncentrowała się wokół tematu godnego składania ofiary Najwyższemu Majestatowi.

Boże Ciało 2014 - Drugi ołtarz

Boże Ciało 2014 - Drugi ołtarz - Boże Ciało 2014 - Drugi ołtarz

Drugi ołtarz – Eucharystia jest pokarmem duszy, w Ewangelii przypomina cudowne rozmnożenie chleba. Zanosiliśmy modlitwę do Boga w intencji, aby Pan Bóg, nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk.

Boże Ciało 2014 - Trzeci ołtarz

Boże Ciało 2014 - Trzeci ołtarz - Boże Ciało 2014 - Trzeci ołtarz

Trzeci ołtarz - Eucharystia jako zadatek życia wiecznego. Słowo Boże przypomina scenę podążania uczniów do Emaus, którzy rozpoznali Pana przy łamaniu chleba. W pokornej modlitwie prosiliśmy, aby Eucharystia była dla każdego wierzącego zadatkiem życia wiecznego.

Boże Ciało 2014 - Czwarty ołtarz

Boże Ciało 2014 - Czwarty ołtarz - Boże Ciało 2014 - Czwarty ołtarz

Czwarty ołtarz - Eucharystia budująca jedność Kościoła. Ewangelia przywołuje wydarzenia z Wieczernika, w którym Chrystus zanosi za swoich uczniów modlitwę do Ojca, aby stanowili jedno. W modlitwie prosiliśmy Pana Boga, aby uwolnił nas od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy posilają się Najświętszym Sakramentem.

W liturgii i procesji sprawowanej w naszym kościele uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie. Procesja Bożego Ciała nie obyła się bez sypania kwiatków przez dziewczynki ubrane w białe szaty. Inne dzieci natomiast trzymały szarfy.
Uroczystość tą swoją grą ubogaciła orkiestra dęta z Osięcin. Nad bezpieczeństwem wiernych w trakcie procesji czuwali policjanci i straż miejska.


Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii kliknij TUTAJ

rok sw jozefa

Coat of arms of Wiesław Mering.svg

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej