banner rok sw jozefa

Wigilia Paschalna 2014

Opublikowano: sobota, 19 kwiecień 2014 Adam Jandy

zmartwychwstanie
zmartwychwstanie

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych. Nie ma Go tutaj. ZMARTWYCHWSTAŁ"

 

Triduum Paschalne osiąga swój szczyt w celebracji pierwszej liturgii Zmartwychwstania Chrystusa - Wigilii Paschalnej. W świętą i wielką noc, w czasie której "łączy się niebo z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi", noc, która jako "jedyna była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa" Kościół na całym świecie gromadzi się na czuwaniu - wigilii. Ma ona szczególny wymiar, bo szczególne są wydarzenia, których jest wspomnieniem i uobecnieniem.

Wigilia Paschalna w naszej parafii rozpoczęła się o godz. 21.00. Przewodniczył jej wikariusz parafii, ks. Piotr Kaczmarek. Czuwanie w noc Zmartwychwstania składa się z czterech części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej. Kończyć je powinna, tak jak to ma miejsce w naszej parafii, procesja rezurekcyjna czyli obwieszczenie całemu światu zwycięstwa Chrystusa.

zmartwychwstanie

Błogosławieństwo paschału - zmartwychwstanie

Liturgia światła rozpoczęła się od poświęcenia ognia i paschału na zewnątrz świątyni. Zapalony paschał, symbol Zmartwychwstałego Pana, został w procesji wniesiony do ciemnej świątyni. Od niego swoje świece zapalili, najpierw ks. Proboszcz a później pozostali uczestnicy liturgii. Przekazywane z rąk do rąk światło, które rozjaśniło mrok panujący w świątyni jest symbolem ewangelii, która przekazywana przez chrześcijan rozświetla mroki ludzkiego życia. Po dojściu do ołtarza uczestnicy liturgii usłyszeli śpiew starożytnej pieśni na Noc Paschalną - Exultetu. Wychwala ona Boga za wielkie dzieło zbawienia w Chrystusie i wyjaśnia znaczenie nocnego czuwania oraz symbolike paschalnej świecy.

Po śpiewie Exultetu w skupieniu słuchaliśmy słowa Bożego. W czytaniach, zaczerpniętych z ksiąg Starego Testamentu, objawiała nam się stopniowo obietnica zbawienia, którą ukazują dzieje Narodu Wybranego i zapowiadają proroctwa Mesjańskie. Symbolicznym przejściem od zapowiedzi do wypełnienia obietnicy, czyli od Starego do Nowego Testamentu, jest hymn "Chwała na wysokości Bogu", uroczyście wyśpiewany, przy akompaniamencie organów i biciu w dzwony (które milczały od Mszy Wieczerzy Pańskiej). Czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian, którego fragment został odczytany po hymnie, wyjaśnia znaczenie chrztu św. w życiu chrześcijanina. Przez chrzest zostajemy zanurzeni w śmierć Chrystusa po to, by z nim zmartwychwstać do nowego życia. Ewangelia, zaczerpnięta z księgi Ewangelii według św. Mateusza, przytacza słowa Anioła, który objawił się niewiastom zdążającym do grobu Chrystusa, potwierdzające fakt Zmartwychwstania. One też, jako pierwsze, ujrzały Chrystusa zmartwychwstałego.

W homilii ks. Piotr mówił o tym, że każdy symbol nocy Paschalnej, złaszcza paschał i świece, które trzymają w rękach uczestnicy liturgii, przypomina nam, że Chrystus oświeca mroki niewoli naszych grzechów, wszystkich spraw, którymi żyjemy, że jak Bóg w słupie ogniaprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, tak On prowadzi nas z naszych niewoli do naszej ziemi obiecanej - nowego życia. Niełatwo jest wyjść z niewoli, Naóród Wybrany potrzebował na to aż czterdziestu lat Niełatwo wychodzić ze zniewoleń naszej codziennośći, ale powołani jesteśmy właśnie do wolności. Bóg w proroctwie Ezechiela daje nam ważną obietnicę: "Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem." Tylko czy my chcemy ją przyjąć?

zmartwychwstanie

Błogosławieństwo wody chrzcielnej - zmartwychwstanie

Liturgia chrzcielna to kolejny element czuwania w noc Paschalną. Błogosławi się wodę chrzcielną przyzywając najpierw wstawiennictwa świętych, którzy w swoim życiu zaufali Chrystusowi i zwyciężyli. Po modlitwie błogosławieństwa miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą.

Liturgia eucharystyczna, w której mogliśmy uczestniczyć po raz pierwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej, uobecniła to wszystko, co dokonało się w czasie świętego Triduum a więc Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Pana. Po komunii św., od ołtarza adoracji - grobu Pańskiego, wyruszyła procesja zmartwychwstania. Zakończyła się ona śpiewem hymnu "Te Deum" czyli "Ciebie Boga wysławiamy" i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

zmartwychwstanie

Procesja rezurekcyjna - zmartwychwstanie

Na zakończenie proboszcz parafii, ks. kanonik Eugeniusz Strzech podziękował wszystkim za udział w święcie Triduum Paschalnego a także tym wszystkim, którzy pomogli je przygotować. Odczytał również treść życzeń, jakie do swoich diecezjan skierował ks. Biskup Wiesław Mering.

Chrystus przez mękę i śmierć przeszedł do życia, umarł ale zmartwychwstał. W te wielkie i święte dni po raz kolejny mieliśmy okazje przypomnieć sobie tę najważniejszą w życiu ludzkości prawdę. Niech ona zmienia nasze życie i pomaga nam, razem z Chrystusem, zmartwychwstawać z naszych śmierci, najpierw grzechu i ludzkich słabości do nowego życia dzieci Bożych, a w końcu ze śmierći fizycznej w dniu naszego zmartwychwstania do życia wiecznego.


Zdjęcia z dzisiejszej uroczystości znajdują się w galerii. Kliknij TUTAJ.

Odsłony: 2151