banner rok sw jozefa

Liturgia Męki Pańskiej 2014

Opublikowano: piątek, 18 kwiecień 2014 ks. Piotr

Wielki.Pitek107
Wielki.Pitek107
„A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.”

(Iz 52, 12)

W Wielki Piątek kierujemy nasze oczy na Golgotę, gdzie pośród wielu krzyży stoi ten jeden, szczególny, Krzyż Zbawiciela. Przez cały dzień adorujemy Chrystusa w kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Wspominamy udręki Jego sądu, poniżenie i wyszydzenie przez żołnierzy wyrażające się biczowaniem, ukoronowaniem cierniem i nałożeniem szkarłatnego płaszcza, a potem pluciem i kpiną z ich ust płynącą. Słyszymy niesprawiedliwy wyrok z jedyną winą wypisaną na tablicy „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski” i widzimy zakłamany gest umycia rąk. Jesteśmy świadkami opuszczenia Chrystusa nawet przez tych, którym tak bardzo ufał, i trzykrotnego wyparcia się znajomości z Nim przez Piotra. Idziemy z Jezusem drogą krzyżową, patrzymy na Jego ukrzyżowanie o godzinie trzeciej według żydowskiej rachuby czasu (nasza godzina dziewiąta rano). Widzimy tajemniczy mrok, który ogarnia ziemię o godziny szóstej (dwunastej) i trwa aż do godziny dziewiątej (piętnastej). Aż wreszcie w tej właśnie godzinie słyszymy pamiętne „Wykonało się” i ziemia drżąca w posadach usuwa nam się spod nóg. Chrystus umarł!

Ukrzyżowanie Chrystusa
Ukrzyżowanie Chrystusa

Wielki Piątek jest jednym z nielicznych dni, gdzie nie sprawuje się Eucharystii, która jest pamiątką Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana. W obrzędach tego dnia zatrzymujemy się tylko na Męce i Śmierci

Chrystusa. Liturgia na cześć Męki Pańskiej, bo tak właśnie brzmi pełna nazwa tej pięknej i podniosłej celebracji, sprawowana w godzinach popołudniowych lub wieczornych w dzień Wielkiego Piątku umożliwia nam, choć poprzez znaki dla nas widzialne i zrozumiałe, udział w tych wszystkich wydarzeniach.

Znamy godzinę śmierci Chrystusa (z przekazu ewangelicznego wiemy, że Chrystus umarł około godz. piętnastej naszego czasu) i jest to najwłaściwsza godzina sprawowania świętych obrzędów, jednak, ze względu na dobro duszpasterskie i udział wiernych, którzy tego dnia pracują, Kościół pozwolił na przeżywanie Liturgii Męki w godzinach wieczornych.

Celebrację Liturgii Męki Pańskiej rozpoczęliśmy o godz. 18.00. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Antczak, wikariusz naszej parafii. Pierwszym aktem była procesja wejścia do świątyni z aktem prostracji, czyli leżenia krzyżem, przed ołtarzem. Następnie, po modlitwie wstępnej rozpoczęła się liturgia słowa. Składały się na nią cztery teksty biblijne: Fragment księgi proroka Izajasza, psalm 31, fragment Listu do Hebrajczyków oraz opis Męki Pańskiej według św. Jana, który w tym dniu czytany jest przez prezbitera oraz dwóch lektorów.

W homilii ks. Krzysztof mówił o znaczeniu zbawczej Męki Chrystusa dla życia chrześcijanina. To właśnie Męka i Śmierć Pana nadają sens każdej chwili naszej egzystencji, także tej trudnej, naznaczonej cierpieniem i codziennymi krzyżami.

INRI

Inskrypcja z winą Jezusa - Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski - INRI

Po homilii miała miejsce adoracja Krzyża. Obrzędy przewidują dwie jej formy. Pierwsza przez ucałowanie przez wszystkich wiernych w czasie liturgii oraz druga, przez procesję z krzyżem wewnątrz świątyni i adorację przez przyklęknięcie. W tym roku skorzystaliśmy z drugiej formy adoracji pozostawiając wszystkim możliwość osobistego oddania czci krzyżowi Chrystusa po liturgii. Krzyż niesiony w procesji zatrzymywał się w pięciu miejscach świątyni. W czasie stacji śpiewane były Suplikacje „Święty Boże” a przy ostatnim zatrzymaniu przed ołtarzem pieśń uwielbienia Krzyża – „ Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony”.

Komunia św., udzielana w tym dniu z Hostii zakonsekrowanych w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej, jest czasem, w którym wierni przyjmują ten najcenniejszy dar, jaki Chrystus nam zostawił, Jego Ciało wydane na Krzyżu dla naszego zbawienia.

Zwieńczeniem Liturgii Męki Pańskiej była procesja z Najświętszym Sakramentem do ołtarza adoracji, symbolizującego grób Chrystusa, gdzie czywać będziemy przy Panu aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, czyli liturgii Jego zmartwychwstania.


Zdjęcia z dzisiejszej uroczystości można znaleźć w Galerii. Kliknij TUTAJ.

Odsłony: 2048