banner rok sw jozefa

Msza Wieczerzy Pańskiej 2014

Opublikowano: czwartek, 17 kwiecień 2014 ks. Piotr

Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej w kościele św. Józefa 17.04.2014 r. - Msza Wieczerzy Pańskiej

„Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował…” (J 13,1)

Rozpoczęło się święte Triduum Paschalne, czas, w którym wspominamy i przez liturgię uobecniamy najważniejsze wydarzenie z historii zbawienia człowieka – mękę i zmartwychwstanie Chrystusa. Pierwszą celebracją tego, najważniejszego w całym roku liturgicznym, czasu jest Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Jest ona pamiątką Ostatniej Wieczerzy jaką spożył ze swoimi apostołami Chrystus tuż przed rozpoczęciem swojej drogi męki.

Była to wieczerza paschalna, spożywana przez Izraelitów na pamiątkę dnia, w którym Bóg wywiódł ich z niewoli egipskiej. Jednym z elementów tej wieczerzy jest błogosławieństwo chleba i kielicha z winem. Tymi znakami posłużył się Pan, aby ustanowić widzialną pamiątkę Jego Męki. Kiedy błogosławił chleb powiedział do apostołów „To jest ciało moje za was wydane” a przy błogosławieństwie kielicha „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!” (1Kor 11, 23-26). W ten sposób pozostawił dwa znaki a w nich prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew swoją, w kilka godzin później wydane na krzyżu dla zbawienia człowieka. Odtąd ludzie wierzący w Chrystusa mogą przez te znaki stanąć pod krzyżem Jego Męki i doświadczać jej owoców. Ustanowił też sakrament kapłaństwa powierzając wybranym celebrację Eucharystii. Msza Wieczerzy Pańskiej jest więc szczególnym czasem dziękczynienia za te sakramenty

W naszej parafii jej celebracja rozpoczęła się o godz. 18.00. Przewodniczył jej ks. Kanonik Eugeniusz Strzech a koncelebrującymi byli księża wikariusze: ks. Zbigniew, ks. Krzysztof, ks. Piotr i ks. Marcin. Szczególnym momentem obrzędów wstępnych był śpiew hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, który dzisiaj miał wyjątkową oprawę. W czasie hymnu, obok akompaniamentu organów, można było usłyszeć bijące dzwony. Po raz ostatni aż do Wigilii Paschalnej. Ta szczególna cisza, która w tym momencie się rozpoczęła ma przypominać o wielkich wydarzeniach, które dokonały się prawie dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, o mrokach grzechu, które Chrystusa zawiodły na krzyż ale też zachęcać do skupienia i ciszy, aby jeszcze lepiej usłyszeć głos Pana wzywającego do nawrócenia i obdarzającego miłosierdziem.

ostatnia wieczerza

ostatnia wieczerza

Teksty Pisma św. odczytane w czasie liturgii słowa, mówiły o ustanowieniu Eucharystii ale także o wielkiej miłości Boga do człowieka, której znakiem było umycie nóg apostołom przez Jezusa w czasie paschalnej wieczerzy. Homilię wygłosił ks. Kanonik Eugeniusz Strzech. W swoim słowie przypomniał znaczenie wydarzeń w Wieczerniku. Podkreślił, że na Ucztę Pańską zaproszony jest każdy człowiek. I tylko od niego zależy, czy chce z tych Chrytusowych darów skorzystać. Wskazał na pokorę i miłość Chrystusa umywającego swoim uczniom nogi jako na fundament międzyludzkich relacji i szkołę chrześcijańskiej miłości.

Po homilii i modlitwie wiernych rozpoczęła się liturgia eucharystyczna. Chleb i wino złożone na ołtarzu stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, pokarmem na życie wieczne dla każdego, kto wierzy i pragnie tego pokarmu. Jezus jest prawdziwie obecny wśród nas i potrzeba tylko dobrej woli człowieka, aby widzieć w nim pokarm na drogę wieczności, nadzieję zbawienia, Chleb Aniołów i Nim się karmić. Warto zaznaczyć, że dziś konsekruje się większą ilość chleba eucharystycznego, aby można było udzielić Komunii św. zarówno w czasie Mszy Wieczerzy, jak i w dniu jutrzejszym, w czasie Liturgii Męki Pańskiej. Dzień dzisiejszy to również święto kapłanów, których posługa ma swój sens i znaczenie dzięki temu, co dokonało się w wieczerniku. Od przedstawicieli wspólnoty parafialnej i grup duszpasterskich kapłani otrzymali życzenia z okazji swojego święta.

Zakończeniem Mszy św. była procesja z Najświętszym Sakramentem do kaplicy adoracji w dolnym kościele, tzw. Ciemnicy, gdzie Najświętszy Sakrament będzie adorowany dzisiaj i przez cały dzień jutrzejszy.

Liturgia Wieczerzy Pańskiej, tak samo zresztą jak i Liturgia Męki oraz Wigilii Paschalnej nie kończy się błogosławieństwem i rozesłaniem. Jest to wymowny znak, że rozpoczęliśmy wielkie święto, które, choć rozłożone w czasie jest jedną wielką uroczystością ku czci Chrystusa dla nas umarłego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Chciejmy jak najpełniej z tego daru skorzystać, uczestnicząc nie tylko w liturgii Niedzieli Zmartwychwstania, ale w każdy z tych trzech wielkich dni.


Zdjęcia z dzisiejszej uroczystości można znaleźć w Galerii. Kliknij TUTAJ.

Odsłony: 2557