banner rok sw jozefa

Odpust, wizytacja kanoniczna i bierzmowanie w parafii

Opublikowano: czwartek, 20 marzec 2014 ks. Piotr

BpStan
BpStan
Uroczystości odpustowe, wizytacja kanoniczna i bierzmowanie

19 marca 2014 r.

 

19 marca 2014 r. nasza parafia przeżywała uroczystość ku czci Patrona, św. Józefa. Dzień ten związany był również z wizytacją pasterską, którą przeprowadził J.E. Bp Stanisław Gębicki, biskup pomocniczy diecezji włocławskiej. Powitanie dostojnego Gościa miało miejsce na Mszy św. o godz. 10.00.

Msza św. rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem Biskupa wizytatora do świątyni parafialnej. Na progu świątyni ks. Proboszcz Eugeniusz strzech, zgodnie z rytuałem wprowadzenia, podał ks. Biskupowi do ucałowania krzyż, wręczył klucze do świątyni, co jest wymownym znakiem powołania każdego biskupa, następcy apostołów, do pasterskiej troski nie tylko o całą diecezję, ale także o każdą najmniejszą jej cząstkę, czyli parafię. Ks. Biskup otrzymał również kropidło i wodą święconą pokropił zgromadzonych w świątyni wiernych.

bierz 2014 005 20140320 1171994660

bierz 2014 005 20140320 1171994660
Po dojściu do ołtarza i oddaniu mu czci nastąpił moment modlitwy za ks. Biskupa wizytującego parafię, którą wypowiedział ks. Proboszcz. Powitał również dostojnego Gościa a w imieniu parafian słowa powitania wypowiedzieli przedstawiciele rodzin parafii.

Ks. Biskup Stanisław rozpoczął Mszę św. i przewodniczył liturgii słowa. W homilii ks. Proboszcz przypomniał rolę św. Józefa w dziejach zbawienia, przypomniał i postawił jako wzór do naśladowania jego pełną pokory i cichości postawę wobec Boga oraz całkowite posłuszeństwo woli Bożej. Następnie ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie z życia parafii za ostatnie cztery lata, czyli od czasu poprzedniej wizytacji.

Drugiej części Mszy św. czyli liturgii eucharystycznej przewodniczył ks. Proboszcz. Po Komunii św. słowo do zgromadzonych w świątyni skierował Biskup wizytator. Podziękował wszystkim aktywnie włączającym się w życie parafii i Kościoła zachęcając jednocześnie do wytrwałości i dalszego zaangażowania. Przypomniał znaczenie Mszy św. w życiu Kościoła. Podziękował też za prace ks. Proboszczowi i duszpasterzom na co dzień pracującym w parafii. Na zakończenie ks. Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Po mszy św. w domu parafialnym odbyło się spotkanie Biskupa z duszpasterzami i przedstawicielami Rady duszpasterskiej oraz wspólnot działających przy parafii.

bierz 2014 013 20140320 1552456213

bierz 2014 013 20140320 1552456213
Kolejnym akcentem wizytacji biskupiej była Msza św. o godz. 18.00, w czasie której ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 101 parafianom, uczniom 3 klasy gimnazjum (było w tej grupie również kilka osób dorosłych). Mszę św. wraz z ks Biskupem koncelebrowali ks. Prałat Krzysztof Konecki, prepozyt Kapituły Katedralnej i profesor Seminarium Duchownego we Włocławku oraz Rektor tegoż seminarium, ks. Prałat Jacek Szymański. Obecnych na niej było również wielu zaproszonych gości, kapłani z Włocławka oraz poczty sztandarowe.

bierz 2014 025 20140320 1871754073

bierz 2014 025 20140320 1871754073
Msza św. rozpoczęła się od uroczystego wejścia do świątyni i oddania czci ołtarzowi. Po znaku krzyża o sakrament bierzmowania poprosili ks. Biskupa przedstawiciele rodziców i młodzieży bierzmowanej. W czasie liturgii słowa młodzież odczytała czytania liturgiczne i śpiewała psalm responsoryjny. Słowa ewangelii odczytał ks. Prałat Krzysztof Konecki.

odpust 2014 147 20140320 1466698045

odpust 2014 147 20140320 1466698045
Po ewangelii rozpoczął się właściwy obrzęd sakramentu bierzmowania. Ks. Proboszcz przedstawił kandydatów i poprosił ks. Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania zapewniając jednocześnie, że wszyscy kandydaci przygotowali się do przyjęcia tego sakramentu. Ks. Biskup w homilii przypomniał znaczenie sakramentu bierzmowania w chrześcijańskim życiu, zachęcił młodzież do dawania świadectwa swojej wierze przez przykładne i pełne zaangażowania w sprawy kościoła i wiary życie oraz świadectwo miłości wobec Boga i bliźnich. Po homilii i modlitwie o dar Ducha Świętego udzielił sakramentu bierzmowania namaszczając czoło kandydatów olejem krzyżma i wypowiadając sakramentalną formułę „przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Liturgię zwieńczyła modlitwa wiernych, której wezwania wypowiadał przedstawiciel bierzmowanych.

bierz 2014 113 20140320 1605236369

bierz 2014 113 20140320 1605236369
Liturgię eucharystyczną poprzedziła procesja z darami, w której bierzmowani przynieśli między innymi chleb i wino do sprawowania eucharystii.

Po Komunii św. słowa wdzięczności dla ks. Biskupa skierowali nowo bierzmowani a także przedstawiciele parafian, którzy podziękowali za przewodniczenie uroczystościom odpustowym oraz wizytację. Przed błogosławieństwem ks. Biskup wizytator jeszcze raz skierował swoje słowo pasterskiej troski i zachęty do wszystkich parafian oraz do bierzmowanych i ich rodziców a na zakończenie udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Zdjęcia z uroczystości odpustowych i bierzmowania można zobaczyć w fotogalerii. KLIKNIJ

Odsłony: 3385