Zesłanie Ducha Świętego, 4.06.2017 r.

Opublikowano: czwartek, 01, czerwiec 2017 ks. Piotr

Tak jak Apostołowie z Maryją, czuwamy, oczekując mocy z wysoka. I w tym bowiem przejawia się działanie Ducha, że nie tylko wspominamy tajemnice naszej wiary, ale i sami możemy w nich uczestniczyć. Modlimy się zatem jak uczniowie – niepewni, świadomi własnej słabości, pełni obaw. Tak bardzo chcielibyśmy zaznać przemiany, przestać się bronić przed miłością Boga. Oczekujemy więc ufnie, że wypełni się obietnica Jezusa: Ojciec ześle swego Ducha i będziemy żyć jak Jego dzieci.

Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” maj 2008, s. 49


1. Duch Święty, który zstąpił na Apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy sprawił, że z odwagą zaczęli głosić wszystkim słowo Boże. Módlmy się o dary Cucha dla nas, abyśmy podjęli zadanie, które płynie z tegorocznego roku duszpasterskiego "Idźcie i głoście". Kościół potrzebuje dzisiaj świętych świadków wiary, którzy złożą swoje świadectwo nie męczeńską śmiercią, ale dobrym życiem.

2. Dziś Narodowe Święto Dziękczynienia - dzień wdzięczności Bogu za wszelkie dobro udzielone naszej Ojczyźnie, naszemu Narodowi i nam samym. W całej Ojczyźnie przeprowadzana jest dziś zbiórka na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Ofiary składamy do puszek.

3. Jutro święto NMP Matki Kościoła. W testamencie z Krzyża padły ostatnie słowa Jezusa: "Niewiasto. Oto syn twój... Oto Matka twoja". Świadectwo Ewangelii pokazuje nam że Maryja wypełniła tę ostatnią wolę swojego Syna. Przez pięćdziesiąt dni, w pierwszy dzień tygodnia, była z apostołami zgromadzonymi na modlitwie. Była też z nimi w dzień Pięćdziesiątnicy. Jest z Kościołem zawsze, jak każda matka, w dobrych i złych chwilach. Msze święte w święto Matki Kościoła o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00.

4. W czwartek, 8 czerwca, wraz z całym Kościołem, przeżywać będziemy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto zostało ustanowione w 2013 roku. Przypomina nam ono przede wszystkim o tym, że Jezus jest naszym Pośrednikiem u Ojca. On samego siebie złożył w ofierze, by nas wykupić z niewoli grzechu i dać nam zbawienie. Dzięki ofierze Jego Ciała i Krwi z ufnością możemy zwracać się do Boga i nazywać Go Ojcem. Każda Eucharystia uobecnia tę zbawczą ofiarę Chrystusa, nie tylko jako pamiątkę wydarzenia ale samo wydarzenie dokonujące się na naszych oczach. Tym bardziej więc powinniśmy przepraszać, że uciekamy spod krzyża, jak wystraszeni apostołowie i opuszczamy Msze święte. Powinniśmy trwać przy Krzyżu jak Maryja: wiernie, pomimo przeciwności, w każdą niedzielą na Eucharystii.

3. Za tydzień niedziela Trójcy Świętej. Kończy się jednocześnie okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Wiara w jednego Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest fundamentem chrześcijaństwa. W Imię Trójcy świętej otrzymaliśmy chrzest, rozpoczynamy i kończymy dzień, w to Imię odejdziemy z tego świata. Dzieło zbawienia jest dziełem Trójcy świętej, Ojca - Stworzyciela, Syna Bożego - Odkupieciela i Ducha Świętego - Uświęciciela. Podziękujmy za to Bogu, godnie przeżywając ten święty dzień.

5. Czerwiec w sposób szczególny poświęcamy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy św. wieczornej.

6. W liturgii Kościoła wspominamy

  • 5.06. - NMP Matkę Kościoła
  • 8.06. - Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
  • 10.06. - bł. Bogumiła, biskupa

 

6. Diecezja włocławska ma nowych diakonów i kapłanów. W ubiegłą niedzielę ks. Biskup udzielił sakramentu święceń w stopniu diakona alumnom V roku seminarium. A dziś, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego udzieli sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu diakonom. Módlmy się za tych, których Pan posyła, by stawali się apostołami Dobrej Nowiny w dzisiejszym świecie.

7. Parafianom i gościom na nowy tydzień życzymy otwartości na Ducha Świętego i posłuszeństwa Jego natchnieniom.


 

Odsłony: 560